Реклама - GsTracker.net
Реклама в GsTracker.net
За сайта

Сайтът GsTracker.net е мониторинг портал за игрите: Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Global Offensive, Minecraft и San Andreas : Multiplayer. Посещава се най-вече от лица на възраст между 16 и 34 години. Сайтът е достъпен от мобилни и декстоп устройства с превод на 4 езика - български, английски, немски и румънски език.

План Позиция Тип Цени и периоди чрез PayPal Цени и периоди чрез SMS  

01

1 (виж)
Банер Ротация
468x60
1,00 лв. (0,51 EUR) (-50% отстъпка) за 30 дни
2,00 лв. (1,02 EUR) (-50% отстъпка) за 60 дни
3,00 лв. (1,53 EUR) (-50% отстъпка) за 90 дни
2,40 лв. за 35 дни
4,80 лв. за 70 дни
7,20 лв. за 105 дни
Поръчай
има наличност

02

2 (виж)
Банер Статичен
468x60
3,00 лв. (1,53 EUR) за 30 дни
6,00 лв. (3,06 EUR) за 60 дни
7,20 лв. (3,68 EUR) (-20% отстъпка) за 90 дни
4,80 лв. за 35 дни
9,60 лв. за 70 дни
14,40 лв. за 105 дни
Поръчай
има наличност
Условия и правила за използване на услугата
Нямате право да използвате услугата, когато рекламирате уебсайтове...:
  1. със сексуални и расистки мотиви, и уебсайтове предназначени за възрастни;
  2. за теглене на приложения и плагиатство на материали;
  3. за залагане на пари и с хазартна насоченост;
  4. с копиран дизайн или материали от GsTracker.net;
  5. с еднаква или подобна тематика, които биха се сметнали за пряка или непряка конкуренция за предлаганите услуги от нас услуги.
При констатирани нарушения:
  1. реклама няма да бъде публикувана;
  2. рекламата може да бъде деактивирана без предупреждение;
  3. рекламираният уебсайт да бъде добавен към черен списък.
Парични компенсации, по какъвто и да е повод, не са възможни в случаите, когато сте платили чрез SMS.

При въпроси, проблеми или за докладване на банер (посочете ID на реклама), моля свържете се с нас.